ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΑΛΑΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΟΛΟΚΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 10ης Αυγούστου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης συζήτησε το θέμα της πρότασης του Δημήτρη Ταλαγάνη για τη δημιουργία μνημείου για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στη Πλατεία Άρεως και απεφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να την κάνει δεκτή, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 312/2020. Πλήρες απόσπασμα του Πρακτικού εδώ 

© 2020 Kolokotronis Memorial. All rights reserved.
Powered by AID360 Limited.  -  3D Renderings by Tassos Katsikas.