ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ Ο ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Δημήτρη Ταλαγάνη στο γραφείο του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου, έγινε ενημέρωση για την απόφαση του Δήμου να αποδεχθεί ομόφωνα τη πρόταση ανέγερσης του Μνημείου Κολοκοτρώνη στη Πλατεία Άρεως και επιδόθηκε η ακόλουθη επιστολή εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, την οποία απεδέχθη με χαρά.

 

Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο

Τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Λ. Αλεξάνδρας 77

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

Αθήνα 12 Αυγούστου 2020

 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι η πρότασή μου για τη δημιουργία του Μνημείου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως της Τρίπολης, έγινε ομόφωνα δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο (Αρ. Αποφ. 312/2020), η οποία επισυνάπτεται.

Κατόπιν τούτου η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει από σήμερα τις ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Γνωρίζουμε το μεγάλο σας ενδιαφέρον που δείξατε το Σεπτέμβριο του 2018 κατά την παρουσίαση της πρότασής μου για την ανάπλαση της Πλατείας Άρεως και τη δημιουργία του υπόσκαφου Μουσείου των Αγώνων του Ελληνικού Έθνους, κατά την επίσημη επίσκεψή σας στις εορτές της απελευθέρωσης της Τριπολιτσας.

Για τον λόγο αυτό σας ζητούμε να θέσετε υπό την Προεδρία σας την Τιμητική Επιτροπή προσωπικοτήτων, προσδίδοντας με το κύρος σας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ιστορικό αυτό γεγονός.

Ευχαριστώντας σας για την μέχρι τώρα υποστήριξη και σημαντική συμβολή με τις υποδείξεις σας, ευελπιστώ στην θετική εκ μέρους σας απάντηση και παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία.

 

Με τιμή

Δημήτρης Ταλαγάνης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΑΛΑΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΟΛΟΚΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 10ης Αυγούστου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης συζήτησε το θέμα της πρότασης του Δημήτρη Ταλαγάνη για τη δημιουργία μνημείου για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στη Πλατεία Άρεως και απεφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να την κάνει δεκτή, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 312/2020. Πλήρες απόσπασμα του Πρακτικού εδώ 

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (10/8/2020)

Τρίπολη, 6 -8-2020
Αρ. Πρωτ: 20379

ΠΡΟΣ:

Ø κ. Δήμαρχο Τρίπολης.

Ø κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους.

Ø κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης.

Ø κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης,

Ø κ.κ.Προέδρους Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 10η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Δ.Μητρόπουλου - Κυδωνιάτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στον (1ο) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Συζήτηση – λήψη απόφασης σχετικά με την Εμποροπανήγυρη Λεβιδίου
  2. Συζήτηση επί της προτάσεως του κ. Ταλαγάνη Δημητρίου για τη δημιουργία Μνημείου Θ. Κολοκοτρώνη στην Πλ. Άρεως
  3. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αλέας
  4. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Δόριζας
  5. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αγίου Κωνσταντίνου
  6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας εκμίσθωσης του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2020
  7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας εκμίσθωσης του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2020
  8. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Λίμνης στον Αγροτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λίμνης «ΤΟ ΑΓΑΛΙ»
  9. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
  10. Aδελφοποίηση του Δήμου Τρίπολης με το Δήμο Φοινίκης Αλβανίας

Σημείωση:

- Σχετικά με το 1ο θέμα έχει ληφθεί αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεβιδίου.

- Η πρόταση που αφορά στο 2ο θέμα έχει δοθεί στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

© 2020 Kolokotronis Memorial. All rights reserved.
Powered by AID360 Limited.  -  3D Renderings by Tassos Katsikas.